skadlig kod

Hur kan man stoppa skadlig kod?

Skadlig kod, virus, malware, ransomware – kärt barn har många namn. Att hantera den ständigt växande floden av hot mot organisationens IT-infrastruktur är en utmaning för de flesta, men som tur är så har NSEC råd.

skadlig kod

Hur bygger man en stark och säker infrastruktur?

En organisations IT-infrastruktur är ofta ryggraden i verksamheten. Där transporteras allt som får organisationen att fungera, och om tillförseln av någon anledning störs, så kan det få stora konsekvenser i verksamheten.

skadlig kod

Hur bevaras en hemlighet?

Digitala resurser är i allt större utsträckning kritiska för en organisations överlevnad. Vi arbetar digitalt, vi kommunicerar digitalt och vi arkiverar digitalt. Det är få saker i en organisation idag som inte finns representerat eller avbildat i digital form. Vad händer om informationen helt plötslig är otillgänglig? Eller vad händer om informationen läcker ut?

skadlig kod

Hur styr jag vem som får göra vad?

I takt med att användare blir mer rörliga och använder allt fler olika enheter i sitt arbete, så ökar också behoven av personbaserade regelverk. Genom att applicera ”vad, var, när och hur” på en användare så skapas ett regelverk som är anpassat efter användarens behov snarare än den fysiska enhetens förutsättningar.

Senaste från bloggen

Phishingförsök utnyttjar WannaCry

Efter helgens ransomware attack med WannaCry så försöker andra nu utnyttja rädslan för att har blivit smittad och genom detta komma över inloggningsuppgifter. Detta är ett försök som stoppades i Supervision Mail och Supervision Sandbox filtret i morse. Det är ett...

läs mer

McAfee extra.DAT för WannaCry

McAfee har publicerat en ny Extra DAT som ska vara applicerbar/krav oavsett om man har Amcore 2980 eller extra DAT: version 2017.0512.2252.38 (denna version distribuerades ut till NSECs SuperVision kunder i helgen) Ny extra DAT är: 2017.0515.0625.48 (denna version...

läs mer

Senaste nytt

Årsrapport IT-incidenter från MSB

Myndigheten för Sammhällskydd och Bereskap kom nyligen ut med sin årsrapport om IT-incidenter 2016. Punkt 4.3 i rapporten har ett intressant stycke som handlar om vikten av att ha adekvat loggning: Från incidentrapporteringen framkommer en bild av att det finns...

läs mer

NSEC och McAfee arrangerar IT-säkerhetsevent i Visby

Äntligen ett IT-säkerhetsevent i Visby! När ransomware slår till har man endast ett par sekunder på sig att agera innan katastrofen är ett faktum, med förödande konsekvenser. Hur bedömer man risken och hur många falsklarm och missade hot är man beredd att acceptera?...

läs mer

Lediga tjänster

SOC – Specialist på nätverkssäkerhet & brandväggar

NSEC SOC växer och vi behöver förstärka vårt team. NSEC söker en IT-säkerhetsoperatör med inriktning på nätverkssäkerhet. Du kommer att ingå i vårt SOC-team och tillföra spetskompetens till våra IT-säkerhetsleveranser från vår SOC i Bromma. Vi ger dig möjlighet arbeta...

läs mer

IT-säkerhetsspecialist med inriktning på systemsäkerhet

NSEC söker efter en IT-säkerhetsspecialist med inriktning på systemsäkerhet. Du kommer att ingå i vår konsultorganisation och tillföra spetskompetens i våra IT-säkerhetsprojekt på plats hos våra kunder. Du kommer också att jobba tillsammans med NSEC Security...

läs mer