För de allra flesta organisationer så är frågan om lokala administratörsrättigheter en ständigt pågående debatt. Vad skall gå först; säkerhet eller användarvänlighet? För säkerhetsorganisationen så är valet ofta självklart; säkerheten först. Men frågan är till vilken kostnad?

Att ta bort alla lokala administratörsrättigheter är ur säkerhetssynpunkt en mycket effektiv åtgärd. Men normalt så får det också flera negativa konsekvenser, bl.a. produktivitetsbortfall, ökad supportbelastning och försämrad användarupplevelse.

Att tillåta lokala adminrättigheter innebär i sin tur också problem. Det handlar t.ex. om instabila klienter, ökad sårbarhet mot skadlig kod och kompatibilitetsproblem.

Oavsett vilken av dessa strategier man valt så innebär den totala kostnaden för en klients livscykel en tung post i alla organisationers IT-budget.

Vore det inte fantastiskt om man kunde få äta upp kakan, och ha den kvar, och även få ett glas mjölk till? Vore det inte fantastiskt att få alla fördelar med lokala adminrättigheter, plus alla vinster med begränsade användarrättigheter, och samtidigt minska belastningen på supportorganisationen?

Låter det som en utopi? Det tyckte jag också, fram tills jag upptäckte Avecto.

Med Avecto Privilege Guard så kan jag som säkerhetsspecialist för första gången erbjuda en lösning som ger kunden högre säkerhet, större flexibilitet och bättre kontroll, och samtidigt garanterar ekonomiska besparingar. Allt detta baserat på en enda lösning, som dessutom hanteras från antingen Microsoft Active Directory eller McAfee ePO. Där har du ditt Utopia, fast på riktigt.

Är du intresserad av att se vad Avecto Privilege Guard kan göra för er organisation? Kontakta oss, eller kolla in detta webinar: http://go.inuit.se/hear-from-a-hacker-5-reasons-to-keep-admin-rights-off-your-windows-pcs-nsec