Svenska kommuner läcker personuppgifter

Datainspektionen har granskat ett 50-tal kommuner, och kommer fram till att i princip samtliga brister i sin hantering av personuppgifter. Datainspektionen har skapat en checklista för kommuner som kan användas som underlag vid publicering av uppgifter. NSEC arbetar...