Breach Starwood. 500 million guests.

This morning we were informed that Starwood Hotels and Resorts had a breach. Someone had gained unauthorised access to their database and network. This has been ongoing since 2014 without their knowledge. The persons who had done this now have information about aprox...

Svenska kommuner läcker personuppgifter

Datainspektionen har granskat ett 50-tal kommuner, och kommer fram till att i princip samtliga brister i sin hantering av personuppgifter. Datainspektionen har skapat en checklista för kommuner som kan användas som underlag vid publicering av uppgifter. NSEC arbetar...