Datum: 2015-10-16

Produkt: EMM 11, 12

Intel Security meddelar att ett problem har identifierats i Secure Container vid uppgradering till Android 6.0. Intel rekommenderar att kunder avvaktar uppgradering till Anroid 6.0 tills problemet är avhjälpt.

Alternativt kan man använda inbyggda mail-klienter i Android 6.0 om uppgradering redan skett.

Mer information:

https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=KB85862

mvh

NSEC