Professor samt chefsforskare Matthew Green och ett team av forskare på Johns Hopkins-universitet har hittat en sårbarhet i iMessage. Sårbarheten gäller iPhones och Mac-datorer.
I en simulerad attack mot iPhones och en emulerad iCloud-server har man lyckats lösa krypteringsnyckeln. Man gissar tecken för tecken och varje gång man får ett tecken rätt, så accepterar den utsatta enheten det tecknet och man kan fortsätta med nästa tecken. Detta repeteras tusentals ggr tills man knäckt nyckeln.
På detta sätt kommer man åt länkar till bilder och filmer på telefonen/iCloud-kontot.

Rekommendation
Säkerhetsluckan är löst i iOS 9.3 och i senaste uppdateringen av OS X El Capitan, 10.11.4.
Vår rekommendation är att uppdatera till dessa versioner.

Mer info på engelska