”Sverige är under attack!”

Det konstaterar TV4 efter att Linda Escar, biträdande chef för säkerhetsskydd på SÄPO, släppt spionbomben i TV4-nyheternas söndagsintervju. ”Det finns utländska spioner i Sverige, som särskilt angriper det svenska telekom-nätet” konstaterar TV4:s reporter. Men även om detta framställs som en nyhet så presenteras egentligen inget nytt. Att Sverige är under konstant attack från utländska intressen (både brottsliga, kommersiella och statliga) är ett faktum som IT-säkerhetsbranschen i allmänhet, men framför allt myndigheter och SÄPO i synnerhet länge har varit helt överens om. SÄPO konstaterade t.ex. 2014 på sin hemsida att:

”Främmande underrättelsetjänst bedriver politisk, ekonomisk, militär och teknisk-vetenskaplig underrättelseverksamhet samt flyktingspionage i Sverige. Underrättelsetjänsterna visar intresse för statsledningen, myndigheter, försvar, forskning och industri, oppositionella samt utländska intressen.

Källa: www.sakerhetspolisen.se/kontraspionage.html 2014-06-27

Även om telekom-branschen inte nämns specifikt på SÄPOs hemsida 2014, så kan man kanske anta att telekom-branschen är minst lika utsatt som övriga samhället?

”Jag kan bara anta att det beror på en djupt rotad naivitet”

Men om detta (det här med utländska spioner alltså) nu är ett vedertaget faktum, hur kommer det sig då att det får något som helst nyhetsvärde? Jag kan bara anta att det beror på en djupt rotad naivitet. Vi vill helt enkelt inte tro att vi skulle vara en måltavla för någon. Men i och med digitaliseringsvågen i samhället så blir vi både enklare för utländska aktörer att påverka, och konsekvenserna vid en incident blir större. Ändå så prioriteras IT-säkerhetsfrågorna ner, och marginaliseras till att bli ett operationellt farthinder för verksamheterna. Men precis som Linda Escar säger så behöver kanske IT-säkerheten få vara överordnad om vi skall kunna behålla kontrollen över vårt eget samhälle.

Bolagsledningar och Generaldirektörer runt om i landet behöver ta hotet på allvar, och kliva fram och ta sitt ansvar. Hotet kanske inte är uppenbart, men det gör det inte mindre reellt för det.

Oskar Ehrnström, Sales and Marketing Director at NSEC.

With 20 years as a sales professional, where the last 15 years has been spent within IT and Telco, and with 9 of those years specialized in IT Security, Oskar shares his view on the IT industry in general and on IT Security in particular.