Vi välkomnar Esko Karjalainen som börjat på vår SOC i rollen som Solutions Specialist.

Esko har tidigare arbetat inom privat- och offentlig sektor med IT-drift och säkerhetsrelaterade frågor.