Låt oss få presentera Jonas Gyllenpanzar Stjerna – Vår nya SOC-chef på NSEC.

Jonas har arbetet många år på Tele2 och har det senaste året jobbat med att flytta och integrera TDCs NOC med Tele2s NOC efter sammanslagningen av bolagen. Jonas har också ett väldigt intressant förflutet som pansarofficer i försvarsmakten.

Se LinkedIn profil här.