Bevara en hemlighet

En organisations digitala resurser och information är ofta helt avgörande för organisationens överlevnad. Om denna information plötsligt skulle hamna i orätta händer så kan det följaktligen få ödesdigra konsekvenser. Vad som anses vara affärskritiskt varierar beroende på bransch, men det kan till exempel handla om kundregister, designritningar eller avtal.

Utöver den egna verksamhetens behov av att skydda företagshemligheter, så lever vi också under starka regleringar i form av lagar som till exempel PUL och Dataskyddsförordningen, och standarder som till exempel PCI DSS eller ISO 27002:2014. Målet med dessa är att förhindra att information hamnar i orätta händer, och ställer därför mycket stora krav på dataskydd.

Dataläckage kan uppstå genom medvetna handlingar, eller genom misstag och slarv. Dataläckage kan dessutom orsakas av både utomstående individer och interna medarbetare. Så hur skall man då kunna skydda sig? För att kunna svara på det så behöver man först besvara följande frågor:

  • Vilken information är känslig och behöver skyddas?
  • Var finns den känsliga informationen?
  • Vem har tillgång till den?
  • Hur ser hotbilden ut kopplat till den informationen?

Svaren på dessa frågor utgör en bra grund för att utforma en åtgärdsplan.

Vill ni ha hjälp med att hitta ett effektivt sätt att skydda era digitala tillgångar? Skicka en förfrågan så hör vi av oss till dig.

3 + 14 =