Styr användarnas rättigheter

Att styra och reglera vad användare skall få göra och få tillgång till är centralt i nästan alla IT-organisationer. Men det är också något som ofta åtföljs av skuggpartier. Med det menas små och ofta tillfälliga avsteg från policy och rutiner som blir bestående skuggpartier där man inte vet vad som sker. Några exempel på det är:

1. Omanagerade datorer (till exempel Mac). Hur vet man att en omanagerad dator följer regelverket?

2. Administrativa rättigheter (local admin). Detta är ett av de största säkerhetsproblemen. Tillfälliga administrativa rättigheter tenderar att bli permanenta.

3. Vilda applikationer. Ibland kan en användare behöva installera specifika applikationer som normalt inte ingår i standardplattformen. I en organisation med hundratals eller tusentals medarbetare så blir det snabbt många udda applikationer. Dessa applikationer patchas som regel inte, och det finns stor risk att licensvillkor inte följs.

4. Kontohantering. Inaktuella konton och gamla inloggningsuppgifter utgör en stor säkerhetsrisk. Provisionering och framförallt deprovisionering av användare är tidskrävande och ofta nedprioriterat.

Alla dessa är skuggor som förhindrar organisationer från att få hela bilden, och det är i skuggorna som hoten lurar.

Vill du att vi hjälper er med att hitta ett effektivt sätt för er att styra era användares rättigheter? Skicka en förfrågan så hör vi av oss till dig.

14 + 9 =