Antalet IT-relaterade bedrägerier ökar stort i Sverige. Bedrägerierna riktas typiskt mot nyckelpersoner som har behörighet att godkänna betalningar. Ofta används e-post som ett sätt att kommunicera med ekonomiavdelningen där förövaren uppger sig för att vara en nyckelperson. Tillvägagångssättet är ofta planerat där man kartlägger sina offer och därefter riktar attacken.
För att skydda sig mot IT-bedrägerier behöver man jobba med både hårda och mjuka skydd i flera lager.

En lösning från NSEC Security Operations Center är tilläggstjänsten ”förstärkt bedrägeriskydd” på inkommande epost-meddelanden från nyckelpersonerna på bolaget.

Tjänsten ger dig:

-Tränade ögon som tittar på avvikande epost-meddelanden som skickas från nyckelpersoner

-Övertid byggs ett register upp per nyckelperson som gör skyddet snabbt och effektivt

-Ett enkelt och lättillgängligt sätt för att förstärka IT-säkerheten

OBS: Tjänsten är ett tillägg till SuperVision – mail (SV-mail är förkrav)

Läs mer om NSEC här

Kontaktperson
Kent Magnusson
VD
kent.magnusson@nsec.se
46 8 564 728 35