Om NSEC

Vi är specialister inom IT-och informationssäkerhet. Vårt mål är att hjälpa våra kunder uppnå optimal säkerhet på digitala system och tillgångar, utan att behöva genomföra förändringar som försämrar tillgängligheten i det dagliga IT-användandet.

NSEC grundades 1999 av två säkerhetskonsulter.

Inriktningen då, var renodlad konsultverksamhet inom IT-säkerhetsområdet.

Idag är vi marknadsledande inom området och erbjuder kompletta lösningar inom IT-säkerhet. Vi genomför uppdrag i Sverige och i Norden. Våra kunder är några av de mest intressanta bolagen och organisationerna i Sverige.