Konsultbokning

Beställarens namn*

Uppdragsgivaren*
Adress (för uppdraget)*

Kontaktperson*
Telefonnummer*

Typ av avtal eller löpande timfakturering*
Önskat datum för uppdraget

Önskad startid för uppdraget
Förväntas konsulten ringa till uppdragsgivaren innan*
JaNej
Är uppdragsgivaren informerad om informationen ovan*
JaNej
Uppdragsbeskrivning (obligatorisk)