Nyheter

NSS Labs 2017 Next Generation IPS Group Test

NSS Labs är en av de organisationer som genomför oberoende tester för att hjälpa marknaden att få en objektiv bild av hur olika tekniska lösningar presterar, och sätta det i relation till kostnaden för lösningen. I går (den 7/11) släpptes 2017 års rapport som...

Skydda dig mot dagens och framtidens hot – uppgradera till Endpoint Security 10

Du vet väl att alla som har licens för McAfees virusskydd nu kan uppgradera kostnadsfritt till nästa generations endpointskydd. McAfee Endpoint Security 10 (ENS 10) är ett modernt modulbaserat endpointskydd designat för att möta dagens och framtidens hot. Den nya plattformen har en ny arkitektur och ersätter de gamla produkterna VirusScan, HIPS och SiteAdvisor. Det innebär att alla som har licens för de gamla produkterna nu kan implementera den nya plattformen ENS10.

How Browser Security Indicators Can Protect You from Phishing

The media is full of stories about how phishing sites are moving rapidly to encryption using anonymous, free DV certificates they use to imitate login pages for popular sites, such as paypal.com. As noted in a recent article, more than 14,000 DV SSL certificates have been issued to PayPal phishing sites since the start of 2016.  Based on a random sample, 96.7% of these certificates were intended for use on phishing sites.

NSEC vinner pris på McAfee tech forum!

På McAfees EMEA Partner Technical Forum 2-6 oktober I Portugal vann NSECs IT-säkerhetsspecialist Magnus Näriäinen pris för
”bra Innovations ideer och förbättrings förslag till Mcafees till produkter och strategi nu och framöver”.

* pressmeddelande* NSEC lanserar ny tjänst- ”förstärkt bedrägeriskydd”.

Antalet IT-relaterade bedrägerier ökar stort i Sverige. Bedrägerierna riktas typiskt mot nyckelpersoner som har behörighet att godkänna betalningar. Ofta används e-post som ett sätt att kommunicera med ekonomiavdelningen där förövaren uppger sig för att vara en nyckelperson. Tillvägagångssättet är ofta planerat där man kartlägger sina offer och därefter riktar attacken.
För att skydda sig mot IT-bedrägerier behöver man jobba med både hårda och mjuka skydd i flera lager.

Helhetslösningar för cybersäkerhet

För att kunna mota aggressiva angrepp på sitt it-system räcker det inte med att försöka se till att inga oönskade element tar sig in i systemet, det gäller också att se till att spridningen begränsas om man ändå får in något.

* Pressmeddelande* NSEC ingår partnerskap med Entrust – en möjlighet till enkel och kostnadseffektiv certifikathantering!

NSEC har inlett ett samarbete med Entrust, en marknadsledande leverantör av bland annat SSL certifikat och autentiseringslösningar.

– Våra kunder vill erbjuda trygga och säkra tjänster för sina medborgare, anställda och kunder, och för att kunna göra det så behövs vissa grundläggande komponenter som till exempel certifikat. Problemet är att mängden certifikat i en IT-miljö snabbt blir mycket stort, och hanteringen både komplex och kostsam. Entrusts unika plattform gör det möjligt för oss att ge våra kunder kontroll, dels över certifikatens livscykel men framförallt över kostnaderna säger Diego Lopez, produktchef på NSEC.

Mobilen –framtidens malware -dörröppnaren?

Före sommaren så förutspådde vi att fler och fler mobila sårbarheter kommer att uppdagas i pressen. Kanske kommer vi att se sårbarheter för mobiler mer frekvent.
Här kommer ett exempel på en väldigt otrevlig sårbarhet som våra mobiler kan innehålla.