Nyheter

NSEC vinner pris på McAfee tech forum!

På McAfees EMEA Partner Technical Forum 2-6 oktober I Portugal vann NSECs IT-säkerhetsspecialist Magnus Näriäinen pris för
”bra Innovations ideer och förbättrings förslag till Mcafees till produkter och strategi nu och framöver”.

* pressmeddelande* NSEC lanserar ny tjänst- ”förstärkt bedrägeriskydd”.

Antalet IT-relaterade bedrägerier ökar stort i Sverige. Bedrägerierna riktas typiskt mot nyckelpersoner som har behörighet att godkänna betalningar. Ofta används e-post som ett sätt att kommunicera med ekonomiavdelningen där förövaren uppger sig för att vara en nyckelperson. Tillvägagångssättet är ofta planerat där man kartlägger sina offer och därefter riktar attacken.
För att skydda sig mot IT-bedrägerier behöver man jobba med både hårda och mjuka skydd i flera lager.

Helhetslösningar för cybersäkerhet

För att kunna mota aggressiva angrepp på sitt it-system räcker det inte med att försöka se till att inga oönskade element tar sig in i systemet, det gäller också att se till att spridningen begränsas om man ändå får in något.

* Pressmeddelande* NSEC ingår partnerskap med Entrust – en möjlighet till enkel och kostnadseffektiv certifikathantering!

NSEC har inlett ett samarbete med Entrust, en marknadsledande leverantör av bland annat SSL certifikat och autentiseringslösningar.

– Våra kunder vill erbjuda trygga och säkra tjänster för sina medborgare, anställda och kunder, och för att kunna göra det så behövs vissa grundläggande komponenter som till exempel certifikat. Problemet är att mängden certifikat i en IT-miljö snabbt blir mycket stort, och hanteringen både komplex och kostsam. Entrusts unika plattform gör det möjligt för oss att ge våra kunder kontroll, dels över certifikatens livscykel men framförallt över kostnaderna säger Diego Lopez, produktchef på NSEC.

Mobilen –framtidens malware -dörröppnaren?

Före sommaren så förutspådde vi att fler och fler mobila sårbarheter kommer att uppdagas i pressen. Kanske kommer vi att se sårbarheter för mobiler mer frekvent.
Här kommer ett exempel på en väldigt otrevlig sårbarhet som våra mobiler kan innehålla.

Har ni uppgraderat er McAfee miljö?

Att skydda sin miljö idag mot skadlig kod är ett kontinuerligt aktivt arbete där det gäller att så effektivt som möjligt koordinera multipla skyddsmekanismer med varandra. Det gäller att ha metoder för att upptäcka och stoppa hot i alla dess olika skeden: Innan de överhuvudtaget når era system, på systemen fast innan de hunnit exekvera, under tiden de exekverar och slutligen efter de exekverat för att så snabbt som möjligt kunna begränsa spridning och skada.

Skatt på kemikalier i viss elektronik

Från den 1 juli 2017 tas en ny skatt på kemikalier i viss elektronik ut. Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel. Genom skatten vill riksdagen påverka att mer miljö- och hälsovänliga alternativ i stället används vid produktion av framtida produkter.