Ramavtal

Har ni önskemål om att använda upphandlade ramavtal med Kammarkollegiet (dessa avtal ersätter gamla STAKO och VERVA)? Inga problem. NSEC har ett så kallat hängavtal i Kammarkollegiets ramavtal ”Grundläggande IT” som ligger under ramavtalsområdet ”Programvaror och tjänster 2014”. Det innebär att NSEC kan tillhandahålla produkter och tjänster genom en tilldelad ramavtalsleverantör.

NSEC kan tillhandahålla produkter och tjänster inom områden så som:

 • Systemövervakning
 • Loggning
 • Antivirus
 • Anti-spam
 • Webbfiltrering
 • Intrångsdetektion
 • Brandvägg
 • Kryptering
 • VPN
 • Behörighet och åtkomst
 • Etc.

Avtalsperioden är 2015-05-06 – 2017-05-31, med en förlängningsoption max t.o.m. 2019-05-31.

Önskar ni mer information om hur ni kan avropa mot detta avtal?
Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi till er så snart som möjligt.

Önskar nu mer information om ramavtal?

1 + 7 =