Teknik, metod och kompetens i samverkan

 

En framgångsrik cybersäkerhetsstrategi bottnar i starka tekniska lösningar, som kan göra det möjligt för er organisation att hantera hotbilden i säkerhetsarbetets alla faser (skydda, upptäcka, åtgärda och förbättra).

Lösningarna behöver kunna:

  • Skydda attackvektorer och mål.
  • Upptäcka hot och sårbara system.
  • Åtgärda och återställa vid incidenter.
  • Återföra kunskap in i lösningarna för att stärka skydd, förbättra visibiliteten och stärka möjligheterna till åtgärd.

NSEC SuperVision hjälper organisationer att få ut maximal effekt ur sina säkerhetsteknologier, och gör det möjligt att förverkliga en effektiv IT-säkerhetsstrategi.

Hitta rätt lösning för era behov

Vill du veta mer? Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig.

2 + 14 =