SUPERVISION – TJÄNSTER

NSEC SuperVision hjälper er att få ut maximal effekt ur era cybersäkerhetsinvesteringar, och vi erbjuder skalbara IT-säkerhetslösningar för alla behov. Vi kan täcka in alla delar av er infrastruktur, och möjliggör en Defense in Depth-strategi samtidigt som ni får fördelarna från en konsoliderad IT-säkerhetsplattform.

Säkerhetsplattform som tjänst

MSS (Managed Security Service) är paketeringen för er som önskar att er säkerhetsinfrastruktur administreras och övervakas av specialister. MSS säkerställer optimal funktion i säkerhetsinfrastrukturen över tid, dessutom till en lägre totalkostnad jämfört med om man skall sköta det själv.

Upptäck hot i din infrastruktur

SOC360° ger er loggning, analys och övervakning oberoende av vilken teknisk ITsäkerhetsplattform ni använder, och tjänsten kan appliceras på er befintliga säkerhetsinfrastruktur.
Det höjer säkerhetnivån och ger ytterligare avkastning på era befintliga investeringar.

Komplett digital vakttjänst

MSS360° är vår kompletta paketering för er som har höga krav på proaktiv säkerhet, tillgänglighet och beredskap. Tjänsten ger en oöverträffad kombination av underhåll, förebyggande säkerhetsarbete, djup analys och reaktiva insatser, vilket i slutändan ger er optimal förmåga att stå emot en galopperande hotbild.

VISIBILITET

Ni får en samlad vy över allt som händer i er miljö, och samtidigt möjlighet att urskilja de händelser som behöver uppmärksammas.

OMVÄRLDSBEVAKNING

Vi bevakar den globala hotbilden och de sårbarheter som finns, och samkör olika flöden med information från er miljö.

TAM

Ni får en Technical Account Manager som hjälper er att utveckla ert säkerhetsarbete.

ÖVERVAKNING

Våra tränade ögon övervakar vad som sker i er miljö, och meddelar om något kräver fördjupning.

USE CASES

I tjänsten ingår ett antal standard Use Cases, och baserat på vad er organisation ser för risker samt vilka loggdata vi får in skapar vi också specifika Use Cases anpassade efter just era förutsättningar.

ANALYS

NSEC SOC har analytiker som letar i er miljö efter indikatorer på oönskade aktiviteter.

RAPPORTERING

Vi sammanfattar det som händer och det vi ser i överskådliga rapporter till er. Ni väljer själva hur djupt och hur ofta ni få rapporterna. Vi träffas också regelbundet för att gå igenom tjänsteleveransen.

LARM

Förutom de standardlarm som olika lösningar genererar så utvecklar vi också riktad larmsättning baserat på kundspecifika behov, lokal hotbild och andra relevanta faktorer.

LOGGNING

Era tekniska lösningar genererar mängder av loggar. NSEC SOC samlar loggevents centralt för det tillfälle de behövs.

FÖRVALTNING

NSEC SOC ser till att er tekniska lösning presterar optimalt, samtidigt som den skall fungera i er miljö.

UTVECKLING

Vi använder våra lärdomar från omvärldsbevakning och verkliga händelser för att ständigt trimma och utveckla era IT-säkerhetsprodukter.

ÅTGÄRD

När något händer i er miljö så skickar vi inte bara ett larm, och sitter sedan passiva. Vi agerar autonomt för att stävja och bekämpa de attacker som ni utsätts för.

MSS

För att ha bästa möjlighet att skydda er miljö och förhindra incidenter så behöver alla tekniska lösningar skötas om. Versionsförändringar, säkerhetsuppdateringar och förändringar i regelverk skall appliceras under kontrollerade former, och lösningens hälsostatus skall ständigt övervakas.

PASSAR DIG SOM VILL HA

N

En stabil och pålitlig IT-säkerhetsplattform

N

Tryggheten i att miljön hanteras och övervakas av specialister

N

Larmhantering dygnet runt

N

Specialister som agerar autonomt på hot i er miljö

N

Lägre risk och bättre beredskap för att hantera incidenter

N

Lägre TCO jämfört med egen drift

Läs mer om MSS

MSS (Managed Security Service) är paketeringen för er som önskar att er säkerhetsinfrastruktur administreras och övervakas av specialister. MSS säkerställer optimal funktionalitet i säkerhetsinfrastrukturen över tid, dessutom till en lägre totalkostnad jämfört med om man skall sköta det själv.

Cybersäkerhetsarbetet handlar om att hantera risker och hot. Vissa hot är akuta och kräver omedelbar åtgärd, medan andra skymtar i horisonten. I båda fallen är det ofta svårt att veta vilka åtgärder som faktiskt har önskad effekt, och för att arbeta effektivt med sin tekniska lösning krävs både djup produktkunskap och förståelse för aktuell hotbild. Det är kompetens som både är tidskrävande och svår att bygga upp. Med MSS från NSEC agerar vår SOC autonomt på hot genom att applicera anpassade motåtgärder.

NSEC SuperVision ger en säkrare och stabilare plattform som ständigt är optimerad för att möta dagens hot.

Upptäck hot i din infrastruktur

SOC360° ger er loggning, analys och övervakning oberoende av vilken teknisk ITsäkerhetsplattform ni använder, och tjänsten kan appliceras på er befintliga säkerhetsinfrastruktur. Det höjer säkerhetnivån och ger ytterligare avkastning på era befintliga investeringar.

PASSAR DIG SOM VILL HA

N

Upptäcka kända och okända hot

N

Skapa visibilitet i er IT-miljö

N

Dra nytta av er befintliga infrastruktur

N

Bevaka särskilda händelser genom anpassade Use Cases

N

Specialistkompetens som tjänst

N

Övervakning 24×7

Läs mer om SOC360°

SOC360° innebär att vi i realtid övervakar aktiviteter i er infrastruktur. Det gör vi genom att ta in loggar från era loggkällor, och tillsammans definierar vad vi ska leta efter. Loggarna matas sedan in i vår Security Operations Center där vi bygger så kallade ”Use Cases” som adresserar de behov som just ni har. Vi applicerar även ett antal standard Use Cases som kan fånga upp annat som kan vara värt att uppmärksamma. I vår tjänst har vi också möjlighet att korrelera information från olika loggkällor i er miljö med omvärldsbevakning och sårbarhetsinformation. Genom att göra det kan vi få en ännu tydligare bild av en händelse, och vi kan upptäcka hot som annars kanske hade passerat obemärkt förbi.
Vår SOC analyserar de larm som genereras, och högprioriterade larm övervakas 24×7. Efter att vi granskat händelsen gör våra analytiker bedömningen om det är ett falsklarm eller ett faktiskt hot, varpå ni underrättas med rekommenderade åtgärder.

Ni får regelbundna rapporter med sammanfattning av vad vi sett i er miljö, och ni har kvartalsvis möten med er
Technical Account Manager, med avrapportering och utveckling av tjänsten.

Komplett digital vakttjänst

MSS360° är vår kompletta paketering för er som har höga krav på proaktiv säkerhet, tillgänglighet och beredskap. Tjänsten ger en oöverträffad kombination av underhåll, förebyggande säkerhetsarbete, djup analys och reaktiva insatserr, vilket i slutändan ger er optimal förmåga att stå emot en galopperande hotbild.

PASSAR DIG SOM VILL HA

N

Upptäcka kända och okända hot

N

En stabil och pålitlig IT-säkerhetsplattform

N

Larmhantering 24×7

N

En tjänst som agerar autonomt på hot i er miljö

N

Upptäcka hot som inte är uppenbara

N

Skapa visibilitet i er IT-miljö

N

Dra nytta av er befintliga infrastruktur

N

Specialistkompetens som tjänst

N

Lägre risk och bättre beredskap för att hantera incidenter

N

Lägre TCO jämfört med egen drift

Läs mer om MSS360°

MSS360° är en komplett digital vakttjänst som tar fullt ansvar för er IT-säkerhetsplattform, till en fast månadskostnad. Det är en kombination av våra paketeringar SOC360 och MSS, vilka ger er optimal funktion i säkerhetsinfrastrukturen över tid, och samtidigt förmågan att upptäcka avancerade hot i er IT-miljö.

Vi ser till att er infrastruktur mår bra och är stabil, vi trimmar er plattform och ser till att skydden hela tiden är optimerade, vi samlar in loggar och bygger anpassade use cases, vi larmsätter och övervakar dessa samt alla standard use cases vi har, vi analyserar och agerar autonomt på de larm vi får, och kritiska larm (s.k. Prio 1-larm)
hanteras 24×7.

MSS360° är det bästa sättet att genomföra en verkligt effektiv cybersäkerhetsstrategi.

Vill du veta mer? Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig.

1 + 7 =