Konsulttjänster

NSECs konsultorganisation utgörs av några av branschens mest meriterade specialister inom Informations- och IT-säkerhetsområdet. Med deras mångåriga erfarenhet (i flera fall ca 20 års erfarenhet) och stora yrkesstolthet hjälper de våra kunder att uppnå effektiv IT-säkerhet i praktiken.

  • Implementation och underhåll
  • Systemkontroll
  • SSM – Security Service Manager
  • Incidenthantering
  • Strategisk modell för effektiv IT-säkerhet
  • Forensisk utredning
  • Sårbarhetsanalys
  • Granskning och analys