IT-säkerhet som tjänst

Dagens IT-organisationer lever under större tryck än någonsin tidigare. För många organisationer blir IT allt mer affärsdrivande, och att balansera kostnadskontroll samtidigt som man skapar en IT-infrastruktur som möjliggör utveckling, kundnytta och i slutändan tillväxt är en utmaning för de flesta. Som om det inte var utmaning nog så behöver det också göras på ett säkert sätt, med hänsyn till både den egna organisationens och kundernas krav, men också för att leva upp till lagstiftning och externa regelverk.

Hotbilden mot svenska organisationer är både omfattande och komplex, och de senaste åren har präglats av Ransomware, industrispionage och globala DDoS-attacker. Aldrig tidigare har IT varit en så viktig del av verksamheten, och aldrig tidigare har hotbilden varit så stor och påtaglig. Samtidigt så förväntas IT-cheferna att göra mer med mindre, en ekvation som ofta kan vara svår att få ihop. Riskhantering har i och med det utvecklats till en operationell fråga som riskerar att slå hårt mot IT-organisationer som saknar kunskap, resurser eller verktyg att hantera det.

Med NSEC Security Operations Center i ryggen kan du vara trygg i att oavsett vad som händer, så hanteras och övervakas er IT-säkerhet av utbildade och certifierade specialister vars enda uppgift är att se till att er IT-säkerhetsmiljö presterar på topp? Det låter kanske som en dröm, men det kan i allra högsta grad bli verklighet.

Regional och global hotbild

NSEC Security Operations Center (SOC) bemannas av utbildade och specialiserade tekniker och analytiker, och därifrån sköts allt operativt arbete med våra kunders IT-säkerhetsmiljöer. Ni kan därför alltid vara säkra på att er miljö är i trygga händer, och om ni någon gång behöver prata med oss, så får ni hjälp på svenska (eller engelska om ni föredrar det.

Vår svenska SOC innebär att vi alltid har en dagsfärsk överblick över regionala trender kring hot riktade mot svenska organisationer. Men NSEC SOC övervakar idag säkerhetssystem i ca: 40 länder utspridda på jordens alla hörn. Det ger oss förstahandsinformation kring den globala hotbilden, och det ger oss också möjlighet att se internationella trender innan de når Sverige.

Eftersom hoten aldrig sover så är risken stor att något händer nattetid. NSEC Security Operations Center övervakar därför IT-säkerheten i er miljö dygnet runt, och agerar på larm som potentiellt skulle kunna innebära stora konsekvenser för er organisation.

NSEC SuperVision för effektiv IT-säkerhet, dygnet runt.

NSECs paketerade IT-säkerhetstjänster, NSEC SuperVision, täpper till glappet mellan vad som borde göras och vad som kan göras. Det är den sista pusselbiten som låter er fokusera på att driva utvecklingen framåt, samtidigt som ni slipper kompromissa med säkerheten.

Din tid är värdefull. Lägg den på rätt saker.

NSEC SuperVision erbjuder er en totallösning för att hantera er operativa IT-säkerhet. I NSEC SuperVision får du rätt funktion och högsta kompetens, utan att behöva investera stora resurser i form av intern kompetensutveckling, bemanning, produktupphandlingar etc. Vi övervakar er miljö i realtid, vi agerar på händelser i miljön, och vi arbetar proaktivt för att hålla säkerheten på högsta möjliga nivå. NSEC SuperVision kommer att hjälpa er att frigöra tid, som ni kan lägga på att utveckla er verksamhet.

SuperVision Endpoint

En Endpoint är den plats där organisationens information hanteras, bearbetas och lagras. Det gör den till den självklara måltavlan för industrispioner, hackare och andra IT-brottslingar som är ute efter att tjäna en slant. Att skydda organisationens data är den viktigaste uppgiften för alla som jobbar med IT-säkerhet, och det är därför helt avgörande att Endpoint-skyddet gör vad det skall.

Med SuperVision Endpoint tar vi hand om er systemsäkerhet till en fast månadskostnad. Vi ser till att er miljö har bästa möjliga förmåga att stå emot aktuell hotbild, och att ni även står rustade för att hantera morgondagens hot.

Här är några exempel på vad ni kan få hjälp med i SuperVision Endpoint:

 • Skydd mot skadlig kod (t.ex. Ransomware).
 • Behörighetshantering.
 • Dataskydd.
 • Etc.

SuperVision Network

Vi skickar och tar emot mer data än någonsin tidigare, vi har fler anslutna enheter än någonsin tidigare, vi är mer mobila och använder mer molntjänster än någonsin tidigare, och hotbilden mot våra digitala resurser är större än någonsin tidigare. Allt detta i kombination med att kraven på tillgänglighet, rörlighet och skalbarhet växer, gör hanteringen av organisationens infrastruktur både komplex och resurskrävande.

Med SuperVision Network får ni en stabil och säker nätversinfrastruktur, till en fast månadskostnad. Det ger er bästa möjliga förutsättningar att driva er verksamhet framåt.

Här är några exempel på vad ni kan få hjälp med i SuperVision Network:

 • Perimeterskydd (Next Generation Firewall).
 • VPN WAN.
 • Dataskydd.
 • Spamfilter.
 • Etc.

SuperVision Cloud

Molntjänster har förändrat hur verksamheter bedrivs. Elastisk Datahantering, Lagring och Molnapplikationer kan bidra till att öka innovationskraften och samarbetet i en organisation. Med ett växande antal uppkopplade enheter ger molnet också möjligheten att skala upp eller ner kapacitet för att snabbt kunna anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden. Att köpa molntjänster kan alltså vara ett bra sätt för organisationer att utvecklas och moderniseras mot en minimal insats. Men många organisationer är tveksamma till att utnyttja molnets fulla kapacitet, med hänvisning till oro för policy-efterlevnad, förlust av data och obehörig åtkomst.

Med SuperVision Cloud får ni möjlighet att utnyttja det bästa ur molnet, utan att behöva kompromissa med säkerheten. Och självklart så gör vi det till en fast månadskostnad.

Här är några exempel på vad ni kan få hjälp med i SuperVision Cloud:

 • Identitetshantering i molntjänster.
 • Policyhantering för Amazon Web Services och Microsoft Azure.
 • Dataskydd för Amazon Web Services och Microsoft Azure.
 • Perimeterskydd för Amazon Web Services och Microsoft Azure (Next Generation Firewall).
 • Etc.

Effektiv IT-säkerhet

NSECs IT-säkerhetstjänster ger er:

 • En stabil och pålitlig IT-säkerhetsplattform.
 • Tryggheten i att miljön hanteras och övervakas av specialister.
 • Övervakning dygnet runt.
 • En SOC med globalt avtryck, men med lokalt perspektiv.
 • Lägre risk, och bättre beredskap för att hantera incidenter.
 • Lägre TCO än om man skall bygga samma funktion inhouse.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort

15 + 8 =