NSEC | EDUCATION

En viktig byggsten i allt IT-säkerhetsarbete är kunskap, och vi på NSEC bidrar gärna med vår kunskap på alla sätt vi kan. NSEC EDUCATION erbjuder olika former av utbildningar som kan hjälpa er organisation att bättre stå emot den föränderliga hotbilden. Så oavsett om ert behov är att utbilda er IT-personal kring en specifik teknisk lösning, eller om det handlar om att lyfta användarnas säkerhetsmedvetenhet så hjälper vi gärna till.

Utbildning - McAfee ePO

NSEC är marknadsledande på administratörsutbildningar för Intel Securitys McAfee ePO i Sverige. Våra grundutbildningar i McAfee ePO är schemalagda 2-3 gånger per år och ger en komplett grund för alla som skall arbeta med McAfee ePolicy Orchestrator.

Läs mer

Utbildning - Security Awareness

Användarutbildning, eller Security Awareness, inom informationssäkerhet är något som de flesta organisationer regelbundet genomför med sin personal. Utmaningarna är dock ofta att det kan vara svårt att samla medarbetarna i ett klassrum, samt att det är kostsamt att upprätthålla kompetens och utbildningsmaterial på ämnet över tid. NSEC har därför i samarbete med utbildningsföretaget Lexicon tagit fram användarutbildningar som tillhandahålls via tjänsten Lexicon Play.
Utbildningarna riktar sig till organisationer och företag som vill lyfta kunskapsnivån om IT-säkerhet utifrån det dagliga datoranvändandet i hela sin organisation.

Läs mer

Anpassade utbildningar

Har ni som organisation ett specifikt utbildningsbehov inom IT- eller Informationssäkerhet? NSEC har stor erfarenhet av att leverera kundanpassade utbildningar, träningar, workshops och seminarier både kring tekniska lösningar och inom Informationssäkerhet. Här följer några exempel på anpassade utbildningar vi har hållit:

  • McAfee ePO, Virusscan & Site Advisor – klassrumsutbildning för administratörer
  • McAfee HIPS – Workshop
  • McAfee DLP – Klassrumsutbildning
  • FortiGate – Klassrumsutbildning
  • Skadlig kod – Klassrumsutbildning
  • Symantec PGP – workshop
  • Security Awareness – klassrumsutbildning/Seminarie
    Etc…

Om ni har behov av en anpassad utbildning så kan ni prata med er säljkontakt, eller skicka in en förfrågan via kontaktformuläret här…