Vi välkomnar Martin Holm-Sjölin till NSEC i rollen som Produktspecialist.
Martin har en bakgrund inom IT-support och utbildning inom IT-Forensik och informationssäkerhet.